Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


Oświadczenie Echo Gmin 2010_12_03

Wybory 2010

Oświadczenie Krystiana Czecha

Prawo prasowe, (Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz. U. z 7 lutego 1984 r.)
w art. 1 stwierdza, że prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania. Punkt 1 tego samego artykułu mówi również, że prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. W przypadku artykułu pt. „W Łubnianach zadecyduje druga tura” (dodatek specjalny do „Echa Gmin Opolskich” z dn. 2.11.2010) autorstwa Janusz Spiegla obie zasady nie zostały zachowane albowiem część przypisanych mi słów nie została wypowiedziana, inne - poprzez wyrwanie z kontekstu - nabrały innego niż w rzeczywistości znaczenie.

W artykule pt. „W Łubnianach zadecyduje druga tura” (dodatek specjalny do „Echa Gmin Opolskich” z dn. 2.11.2010) autorstwa Janusza Spiegla zawarte zostały nieprawdziwe informacje.
Nieprawdą jest, jakobym powiedział: „W gminie przez 20 lat budowaliśmy powszechną zgodę. Gdyby Patrzek wygrała, to Platforma Obywatelska upomni się o stanowiska. Misternie budowana konstrukcja zgody w gminie szybko runie. Nie potrzebujemy żadnego zamieszania”.
W rzeczywistości powiedziałem, „…że przy wygraniu wyborów przez panią Kornelię Patrzek , nowy wójt, startujący z PO może spowodować zmiany na najważniejszych stanowiskach gminy.
Nadmieniam, że nie mówiłem o panującej obecnie zgodzie, która mogła by być zrujnowania przez ewentualną nową władzę. wyraziłem mój osobisty niepokój, że taka diametralna zmiana może gminie przynieść niedobry skutek. Podkreślałem też, że minione 20 lat obecnego samorządu to lata ciężkiej pracy, w której w jakiś sposób też uczestniczyłem i nie prawdą jest, o czym się przy okazji obecnych wyborów mówi, że „gmina nic nie zrobiła”.
Takie uprawianie polityki, czego w fatalny sposób niestety doświadczamy, jest niemoralne, nieetyczne, pozbawione wszelkich norm i szacunku do człowieka, do zmieniającej się władzy. Z tym się nie mogę zgodzić i dlatego w życiu nie angażuje się politycznie.

W cytowanej w artykule wypowiedzi
nie podnosiłem również kwestii wykształcenia pani Patrzek jako kandydata na wójta, lecz odniosłem się do braku odpowiedniego przygotowania merytorycznego na to stanowisko. Nieprawdą jest więc fakt, jakobym stwierdził , że „Kornelia nie posiada odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia” (strona 10).

Kolejnym złamaniem zasad dziennikarskiej rzetelności jest przypisanie mi następującego zdania: „Trudno jest mi sobie wyobrazić, by secesjonistka, a taką jest Kornelia Patrzek została wójtem. Ja będę głosował na Baldego, jako lojalny członek Mniejszości Niemieckiej”
Zacytowane powyżej zdanie jest w całości kłamstwem i nie mogło paść z moich ust z trzech powodów:
1. Nie mogłem powiedzieć, że pani sołtys jest „sececjonistką”, bo takiego słowa w w/w kontekście nigdy nie użyłem.
2. Ne mogłem tak powiedzieć, że zagłosuję na Krystiana Baldego albowiem moje wyborcze preferencje są moją prywatną sprawą i niegdy ich publicznie nie ujawniam
3. Nieprawdą jest też fakt, że powiedziałem, że będą głosował na niego z uwagi na moją przynależnoasc do Mniejszości Niemieckiej. Powód jest prosty: nie jestem ani nigdy nie byłem członkien TSKN. Nie zmienia to oczywiście faktu, że szanuję działalność i dotychczasowy wkład Towarzystwa w rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny naszego regionu.

Według Art. 31 Prawa prasowego w przypadku stwierdzenia przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej redaktor naczelny pisma ma obowiązek opublikować bezpłatne sprostowanie. W przypadku czasspisma, jakim jest „Echo Gmin Opolskich” powinno to nastąpić w najbliższym lub jednym z dwóch następujących po nim przygotowywanych do druku numerów.

O konsekwencjach nie opublikowania owego sprostowania mówi wyraźnie art. Art. 46 punkt 1 ustawy Prawo prasowe.
Z poważaniem.
Krystian Czech
– prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica

Treść sprostowania, jakiego domagam się od redakcji „Echa Gmina Opolskich” w załączeniu.

ZAŁĄCZNIK:

W związku z art. 31. punkt 1
Prawo prasowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz. U. z 7 lutego 1984 r.) stwierdzam, że artykule pt. „W Łubnianach zadecyduje druga tura” (dodatek specjalny do „Echa Gmin Opolskich” z dn. 2.11.2010) autorstwa Janusza Spiegla znalazły się nieprawdziwe informacje.

Nieprawdą jest, jakoby Krystian Czech powiedział:
„.. w gminie przez 20 lat budowaliśmy powszechną zgodę. Gdyby Patrzek wygrała, to Platforma Obywatelska upomni się o stanowiska. Misternie budowana konstrukcja zgody w gminie szybko runie. Nie potrzebujemy żadnego zamieszania”.
W rzeczywistości powiedział
„…że przy wygraniu wyborów przez panią Kornelię Patrzek , nowy, startujący z PO wójt, może spowodować zmiany na najważniejszych stanowiskach gminy”.

W artykule pan Krystian Czech
nie podnosił również kwestii wykształcenia pani Patrzek jako kandydata na wójta, odniosł się jedynie do braku odpowiedniego przygotowania merytorycznego na to stanowisko.

Z jego ust nie padło również następujące zdanie:
„Trudno jest mi sobie wyobrazić, by secesjonistka, a taką jest Kornelia Patrzek została wójtem. Ja będę głosował na Baldego, jako lojalny członek Mniejszości Niemieckiej”
albowiem Krystian czech nie użył słowa „sececjonistka”, nie powiedział na kogo zagłosuje, nie jest ani nigdy nie był członkiem TSKN.

Oświadczenie Krzysztofa Marsolka

W związku z artykułem pt. „W Łubnianach zadecyduje druga tura” (dodatek specjalny do „Echa Gmin Opolskich” z dn. 2.11.2010) autorstwa Janusz Spiegla oświadczam, że opisane w niej zdarzenie z moim i Pani Sołtys udziałem miało miejsce dawno temu, a jego wykorzystanie mogło mieć na celu oczernienie pani Kornelii Patrzek jako kandydatki na wójta Łubnian.
Sytuacja, o której mowa, należy do zamierzchłej - moim zadaniem – przeszłości. Co więcej: natychmiast po zdarzeniu
nieporozumienie zostało wyjaśnione i nie jest dziś źródłem żadnego konfliktu. Publikowanie jego opisu przed wyborami narusza wizerunek mój, ale przede wszystkim Pani Patrzek, co w w kontekście trwającej właśnie kampani wyborczej jest posunięciem niedopuszczalnym.


Z poważaniem
Krzysztof Marsolek, Szef Zespołu Promocji Stowarzyszenia Odnowy Wsi BrynicaW związku z powyższym domagam się publikacji niniejszego oświadczenia w najbliższym wydaniu „Echa Gmin”. Jego druk nie jest obwarowany żadnym przepisami prawa, będzie jednak dowodem na to, że dla redakcji ważne są zasady
uczciwego, rzetelnego i obiektywnego dziennikarstwa.
Artykuł, o którym mowa, takich standardów na pewno nie spełnia. I to nie tylko ze względu na wymienione wyżej powody, ale przede wszystkim na brak obiektywizmu z prezentowaniu całej trójki kandydatów na stanowisko wójta gminy Łubniany.

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego