Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


Prot 7

Stowarzyszenie

Brynica, 17 września 2009 r

Brynica, 23 listopad 2009 r.

 

Protokół 7/2009 z zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi Brynica

 

W zebraniu, które odbyło się dnia 23.11.2009r., zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 29 osób.

Obrady otworzył przewodniczący –p. Krystian Czech witając wszystkich bardzo serdecznie a szczególnie reprezentantów wszystkich organizacji działających na terenie Brynicy.

Tematem spotkania był rozwój miejscowości i planowanych inwestycji w Brynicy na lata 2010-2013.

Podczas spotkania omawiano koncepcje wniosków, jakie mogą zostać przygotowane w związku z naborem prowadzonym przez LGD Stobrawski Zielony Szlak. Rozważano ilość, cele, zakres oraz spójność proponowanych projektów pod kątem kryteriów ich oceny. Lider Stowarzyszenia Odnowy Wsi - Krystian Czech nakreślił kierunki działania. Następnie Beata Bort, z-ca Szefa Zespołu Promocji Wsi i protokolant spotkania streściła wcześniejsze szkolenie z udziałem liderów LGD Stobrawski Zielony Szlak, które miało miejsce 18.11.2009r. w Łok-u w Łubnianach. Tematem tego spotkania było omówienie możliwości korzystania ze wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stobrawski Zielony Szlak  na lata 2008-2013 w ramach realizacji Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.„Małe projekty”„Odnowa i rozwój wsi”. Lokalna grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak poinformowała, że wkrótce zostaną ogłoszone nabory wniosków na „małe projekty” i „odnowę wsi” Nabór wniosków na „małe projekty” będzie od 17.12 2009 do 08.01.2010. Kolejne nabory będą w II kwartale 2010 r.
W
przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania 100 000 zł. O dofinansowanie ubiegać mogą się beneficjenci małych projektów: osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarcza na tym obszarze, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

 

Podczas dalszej części spotkania przedstawiciele organizacji zaprezentowali swoje koncepcje projektów. Wśród nich znalazły się:

a)      budowa placu zabaw obok boiska sportowego wraz z wyznaczeniem ścieżek rowerowych

b)      stworzenie pierwszej trasy rowerowej pomiędzy Dobrzyniem Wielkim –od kościoła św. Rocha a Dąbrówką Łubniańską do Studzionki

c)      centrum informacji turystycznej jakie mogłoby powstać w centrum wsi na Placu Arnstein

d)      wytyczenie i urządzenie szlaku turystycznego przez Brynicę

e)      propozycja ks. Krzysztofa Mroza, aby wykorzystać obiekty, które znajdują się na tyłach plebani i urządzić tam centrum informacji turystycznej w postaci audio wizualnej oferty o Brynicy

Bardzo ważnym czynnikiem, który daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie, o którym w trakcie dyskusji przypominał przewodniczący zebrania, jest charakter turystyczny projektu. Istotny jest też taki projekt, który byłby zgodny z „Planem odnowy miejscowości Brynicy na lata 2008-20015”.

Po goręcej dyskusji ustalono, że najlepszą koncepcją będzie budowa placu zabaw połączona z centrum informacji turystycznej oraz trasą rowerową do Dąbrówki Łubniańskiej.

W kolejnej części spotkania powołano zespół opracowujący projekty, które muszą być złożone pomiędzy 17 grudnia 2009., a 8 stycznia 2010. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizacji wyznaczeni przez ich liderów oraz dwóch konsultantów:

1)      Alodia Gładki

2)      Krzysztof Marsolek

3)      Beata Bort

4)      Magdalena Narowska

5)      Patrycja Imiełowska

6)      Katarzyna Kokot

7)      Marcin Cebula

8)      Martyna Kowalczyk

9)      Adrian Cebula

10)  Dawid Pogrzeba

11)  Mieczysław Oszenda

12)  Jerzy Pilarczyk

13)  Jarosław Krzyścin

 

Pod koniec spotkania rozpoczęła się dyskusja na temat kolejnych spotkań Stowarzyszania i omówienie dalszych koncepcji na przyszły rok 2010. Wśród nich znalazły się następujące propozycje imprez:

  • Organizacja konkursu dekarzy
  • Biegi przełajowe na orientacje
  • Skrzypek na dachu
  • Koncerty organowe
  • Aerobik,
  • Zajęcia rehabilitacyjne lub komputerowe

 

Na koniec spotkania zaplanowano termin ostatniego w tym roku zebrania organizacji, które ma być poświęcone podsumowaniu przygotowań projektów oraz stworzenie planu działania na przyszły rok. Ma się ono odbyć na sali OSP 14 grudnia o godzinie 19.00.

Na tym obrady zakończono

 

Przewodniczący Protokolant

Krystian Czech Beata Bort

 

 

 

 

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Pomoc dla Karoliny | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego