Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


Prot_2009_06_17

Stowarzyszenie

Brynica, 17czerwca 2009 r

Brynica, 17czerwca 2009 r.

 

Protokół 2/2009 z zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi Brynica

 

W zebraniu, które odbyło się dnia 17.06.2009r., zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 27 osób.

Obrady otworzył przewodniczący –Krystian Czech przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1)      Idea odnowy

2)      Stowarzyszenie—rola, możliwości

3)      Zaangażowanie mieszkańców

4)      Realizowane projekty

5)      Plan rozwoju

6)      Konkurs Najpiękniejsza Wieś Opolska

7)      Pomoc w organizacji Festynu Parafialnego

8)      Spotkanie Stowarzyszeń działających na terenie gminy Łubniany

9)      Wnioski, zapytania, dyskusje

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Przebieg zebrania:

1)Idea odnowy

Do programu Odnowy Wsi Brynica przystąpiono w 2007 r. Działalność w ramach odnowy wsi w latach 2007 i 2008 dotyczyła rocznych sprawozdań z działalności sołectwa oraz przygotowań do realizacji odnowy wsi. 27 stycznia 2009 r. powołano Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Brynica, które 22 kwietnia 2009 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie reprezentują władze
( Zarząd i Komisja Rewizyjna), które Przewodniczący przedstawił zebranym.

2) Stowarzyszenie- rola możliwości

Przewodniczący przedstawił podstawowe zagadnienia dotyczące programu odnowy wsi. Odnowa wsi koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych
z ekonomicznym bytem wsi oraz warunkami materialnymi życia mieszkańców.

 

 

3) Zaangażowanie mieszkańców

Istotnym czynnikiem a jednocześnie elementem procesu odnowy wsi będzie aktywność jej mieszkańców. Zaangażowanie społeczności lokalnej może dać szansę na realizację wielu przedsięwzięć. Społeczność powinna tworzyć wyjątkowy zespół, który dzięki aktywnej działalności może dokonać wielu istotnych pozytywnych przeobrażeń
w obszarach podejmowanych działań.

4) Realizowane projekty

a)      aktualnie Grupa Odnowy Wsi Brynica wspiera modernizacje budynku szatni LZS
Brynica. 4.000 zł przekazano z gminnego systemu wspierania wsi należących do sieci odnowy na terenie gminy Łubniany,

b)      na rozpatrzenie czeka wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu na remont ogrodzenia przy kościele,

c)      grupa odnowy wspiera swoją rekomendacją złożony wniosek w UM na renowacje ołtarza.

5) Plan rozwoju

a)      modernizacja centrum wsi od kościoła do szkoły-stworzenie ciągu komunikacyjnego w postaci chodników i ścieżek rowerowych. Oprócz środków finansowych potrzebnych na ten cel jest niezbędna także pełna akceptacja i zgoda mieszkańców.

b)      rozwój turystyki i rekreacji poprzez współpracę z innymi gminami, stowarzyszeniami w celu stworzenia sieci turystycznej-szczególnie rowerowej
i pieszej.

c)      utworzenie strony internetowej promującej Naszą wieś.

d)     wykorzystanie walorów przyrodniczych np. gospodarstwa agroturystyczne, tradycji np. dekarstwo

6) Konkurs Najpiękniejsza Wieś Opolska

Brynica po raz pierwszy przystąpiła do konkursu Najpiękniejsza Wieś Opolska. Konkurs ten daje wiele możliwości związanych z promocją wsi, pokazaniem najpiękniejszych zakątków, jak również z zaangażowaniem mieszkańców w sprawy wsi. 11 sierpnia w godzinach od 12.25 do 13.25 odbędzie się objazd Brynicy przez komisję z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

 

 

 

7)Pomoc w organizacji Festynu Parafialnego

5 lipca 2009 r. odbędzie się Festyn Parafialny organizowany przez brynicki zespół CARITAS. Zaprasza się wszystkich mieszkańców do czynnego udziału oraz wsparcia finansowego Zespołu.

8)Spotkanie Stowarzyszeń działających na terenie gminy Łubniany

12 lipca 2009 r. odbędzie się spływ kajakowy w Kolanowicach.

9)Wnioski, zapytania, dyskusje

Zebrani dyskutowali nad następującymi sprawami:

a)      powstanie strony internetowej (kto z mieszkańców mógłby pomóc w jej stworzeniu, jak ma wyglądać, co zawierać-aktualności, fora dyskusyjne, komentarze)

b)      wg zebranych priorytetem odnowy wsi powinno być stworzenie placu zabaw dla dzieci oraz powstanie chodników i ścieżek rowerowych

c)      kolejnym ciekawym pomysłem wartym zrealizowania jest Powstać mogłyby również tablice informujące krótką historię każdej z dzielnic

d)     warto pomyśleć również o zorganizowaniu konkursów np. fotograficznych, dekarskich jak też o stworzeniu „koła gospodyń wiejskich” lub zajęć tanecznych, rysunkowych itp. dla dzieci

e)      wydrukowanie ulotek, folderów z ideą i pomysłami jakie chce zrealizować Stowarzyszenie Odnowa Wsi w celu poinformowania mieszkańców oraz wzbudzenia w nich większego zaangażowania w sprawy wsi

f)       zebrani poruszyli także problem dotyczący szkoły, w której potrzebna jest sala gimnastyczna oraz stołówka

 

Na tym obrady zakończono.

 

 

Przewodniczący Protokolant

 

Krystian Czech Beata Bort

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego