Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


2016_10

Archiwum > 2016

18 października 2016 - Podziękowania za zebrany złom z naszej szkoły

8 października 2016 roku przeprowadzona została po raz kolejny przez naszą szkołę akcja zbiórki złomu. Mieszkańcy Brynicy nie zawiedli i tym razem przekazując złom na rzecz naszej placówki. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i rodziców, którzy pomagali przy zbiórce i zaoferowali transport, udało się uzyskać znaczną kwotę ze sprzedaży. Zostanie ona przeznaczona na potrzeby naszych uczniów. Serdeczne podziękowania należą się mieszkańcom Brynicy i rodzicom, a w szczególności tym najbardziej zaangażowanym w trakcie zbiórki: Panu K. Bartyli, Panu R. Wiesnerowi, Panu M. Sówce, Panu Wieczorkowi, Panu A. Lyga, Panu Baranowi, Panu D. Teleckiemu, Panu Dudce, Panu Jendro, Panu K. Tront, Panu Kuce, Panu Cebuli oraz Panu Pikosowi.


PSP Brynica

16 października 2016 - Zaproszenie


16 października 2016 - RODZINNE CENTRUM REKREACYJNE

W trakcie tegorocznych dożynek została przekazana mieszkańcom informacja, iż teren obok boiska zostanie wyposażony w dodatkowe atrakcje sportowe. Nie minął miesiąc, a słowa wypowiedziane zamieniły się w realne czyny. I tak:
" jako pierwsza pojawiła się siłownia zewnętrzna. Jej budowa została w całości sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Łubnianach w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie siłowni w Kępie, Masowie, Luboszycach, Kolanowicach, Dąbrówce Łubniańskiej oraz Brynicy. Miejsce, gdzie powstała siłownia prezentuje się niezwykle kolorowo, a liczba osób korzystających z zainstalowanych urządzeń potwierdza, iż to miejsce jest zasadne na rodzinną rekreację.
" Jako drugą atrakcję należy wymienić profesjonalne boisko do piłki plażowej. Sama idea budowy boiska pojawiła się już w ubiegłym roku na spotkaniu z grupą młodzieży 30+, zaangażowanej w kreowaniu kierunku rozwoju Brynicy. Pomysł od początku został zaakceptowany przez Radę Sołecką - pozostała jedynie kwestia zorganizowania finansowania. Koszt budowy w kwocie ok. 4,5 tys. zł został sfinansowany ze środków:
- UG w Łubnianach,
- funduszu sołeckiego, jaki wyasygnowała na ten cel Rada Sołecka
- prywatnych sponsorów
Słowa uznania za wkład oraz zaangażowanie należą się: Mateuszowi Sówka, Krzysztofowi Świerc, Rajmundowi Wiesner, Mateuszowi Sochor oraz pozostałej grupie osób zaangażowanych w budowę boiska.
" Trzecią atrakcją jest zakończenie budowy placu zabaw. Prace swoim zasięgiem objęły:
- wyposażenie płotu w betonowe elementy,
- wbudowanie betonowych obrzeży oddzielających plac zabaw od trawy
- wykorytowanie terenu placu zabaw wraz z wyłożeniem geowłókniny
- zwiększenie powierzchni z piaskiem.
Koszt budowy w kwocie ok. 10,5 tys. zł został sfinansowany ze środków:
- UG w Łubnianach,
- funduszu sołeckiego, jaki wyasygnowała na ten cel Rada Sołecka

Przyszły rok zapowiada się również pracowicie - planowana jest budowa wiaty o rozmiarach 15m x 12m. O jej budowie mieszkańcy na bieżąco będą informowani.Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia10 października 2016 - Zaproszenie


3 października 2016 - W sobote nie zapomnijmy przygotowac złomu dla nsaszych dzieci!

W najbliższą sobotę 8 pażdziernika nasza bynicka szkoła po raz kolejny organizuje zbiórkę złomu. Dochód z jego sprzedaży jak zwykle zasili budżet przeznaczony na wyjazd naszych dzieci w ciekawe miejsca.
Od rana po Brynicy poruszać się będzie grupa rodziców zaangażowanych w akcję. Pamiętajmy jednak, aby dopilnować, by przygotowany złom trafił do naszych uczniów a nie został "zgarnięty" przez krążących "złomiarzy"!

Krzysztof Marsolek

3 października 2016 - Zaproszenie


3 października 2016 - Zaproszenie na konkurs fotograficzny

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Zadrzewienia z daleka i bliska".
Celem konkursu jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu.
Zadrzewienia to stały element dziedzictwa kulturowego i historycznego, który swym pięknem zdobi i uatrakcyjnia krajobraz czyniąc go bardziej różnorodnym. Konkurs ten ma na celu promocję tych walorów, dlatego chcielibyśmy aby uczestnicy pokazali na swoich fotografiach zarówno zadrzewienia w krajobrazie jak i ich detale. Uczestnicy konkursu mogą również obiektywy swoich aparatów skierować w stronę gatunków zwierząt, roślin i grzybów nieodzownie związanych z zadrzewieniami, jak również w stronę ludzi przebywających w takim krajobrazie.
Konkurs trwa od
14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników:
KATEGORIA I - dzieci i młodzież (do 18 roku życia) KATEGORIA II - osoby dorosłe
Konkurs jest częścią projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach : Osi Priorytetowej V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji o konkursie na stronie
www.zopk.pl

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego