Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


678 urodziny Brynicy

O Brynicy > Artykuły

24 marca 2011 - Dziś 678 urodziny Brynicy

678 urodziny Brynicy.


24.03.1333 r. – 24.03.2011 r.

Dzisiaj mija 678 lat od pamiętnej daty, kiedy to w klasztorze w Czarnowąsach, został sporządzony dokument, na mocy którego utworzony został – dziedziczny urząd sołtysa wsi Byrnicze(Brinitze).
Dokument ten podpisany w obecności znamienitych świadków przez
przełożonych klasztoru, odpowiednio opieczętowany, zostaje sprzedany braciom Wenzel i Stanko Cira, synom Stozo.
Spisany w języku łacińskim dokument, znajdował się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
Oto tekst tego dokumentu w języku niemieckim.


==============================================================================


1333. März 24. Kloster (datum).
vig. annunc. Dom.
Prothiva, Propst, Gottfrid, Prior, Thalislawa, Priorin, und der ganze Konvent des Prämonstratenserklosters Domus Dei (Czarnowanz) in der Breslauer Diözese gestatten den (Gebrüdern) Wenzel und Stanco Cira, Söhnen des Stozo, die Erwerbung der Schultisei in dem wüsten Dorfe Byrnicze (Brinitze), welche Schultisei Stozo okkupirt hatte, frei von allen herzoglichen Angarien unter der Bedingung, dass die Schulzen daselbst mit den von ihnen angesetzten Einwohnern im ersten Jahre 20, im zweiten 30, im dritten und dann weiter 40 pokowones (czech. okow, lat. urna, als Maass besonders für Honig, vgl. z. B. oben 1309 März 9 Reg. No. 3044= 1/2 Topf oder 1/6 Tonne nach Cod. dipl. Sil. I, 179) OppelerMaass nebst einem halben Steine Wachs jährlich an das Stift zinsen und die Zehnten vom Dreikorn, Korn, Hafer und Erbsen, oder, falls sie die nicht säen, Wicken. Die Schulzen werden haben 5 Hufen frei vom Dienst und jeglicher Zahlung, eine Schenke, eine Mühle mit dem Wehr, eine Quart von jedem Flosse (ligatura), und von den Waldarbeitern werden sie, damit sie die Wälder um so treuer hüten, die Hälfte der Erträge einnehmen, die andere Hälfte an das Stift abführen. Ein Floss dürfen sie alljährlich den Fluss hinabschwimmen lassen. Das Kloster reservirt sich bis auf die Waldbienen zwei Hufen, und bei zwei Hufen, die sich die Schulzen aussuchen werden, sollen diese die Zeidlereien haben. Die Schulzen haben den dritten Pfennig vom Gerichte, müssen aber den Propst oder dessen Stellvertreter bei den drei jährlichen Gerichten aufnehmen und ihnen nach Möglichkeit hülfreich sich zeigen. Der Fischteich im Flusse Prandinicze (1601 Pruschnitz) und das Wehr soll, wenn es fertig sein wird, halb vom Stifte, halb von den Schulzen im Stande gehalten werden.

Z.: des Ausstellers confratres Mathias Pfarrer von Doberna (Gross-Döbern), Swatazlaus Kustos, Bogusco von Newodnik(Falkenberg) und Arnold, familiares des Stiftes, Herr Beldo von Proskow (Proskau), die Schulzen Jesco von Doberna (Döbern), Burkard von Birdzan (Bierdzan), Syfrid von nova villa (Neudorf).

========================================================================

Tłumaczenie.

Prothiva, Probst, Gottfrid, przeor, Thalislawa, przeorysza i cały konwent klasztoru Norbertanów Domus Dei (Czarnowąsy) we wrocławskiej diecezji pozwalają braciom Wenzel i Stanko Cira, synom Stozo, nabycia sołtysostwa (Schultisei) we wiosce opuszczonej, /*, (in dem wüsten Dorf) Byrnicze (Brinitze), które to sołtysostwo Stozo okupował /zajmował?/*, wolną od wszelkich książęcych obciążeń (Angarien) pod warunkiem, że sołtysi tamże wraz z przez nich osiedlonymi mieszkańcami w pierwszym roku 20, w drugim 30, w trzecim i póżniejszych latach 40 pokowes (czech. okow. lat. urna, jako miara szczególnie dla miodu, porównywana np. powyż. 1309 marzec 9, rej. nr 3044=1/2 garnka lub 1/6 tonna wg Cod. Dipl.Sil..179) opolskiej miary, wraz z połową kamienia wosku rocznie zapłacą kolegiacie jako czynsz oraz dziesięcinę z żyta, owsa i grochu lub o ile takiego nie sieją, wyki.
Sołtysi mieć będą też 5 łanów pola wolnego od służby lub jakiejkolwiek opłaty, jeden wyszynk, jeden młyn z jazem, jedną kwartę z każdej tratwy (ligatura), a od robotników leśnych będą, po to by lasy jak najpilniej strzegli, pobierali połowę zbiorów a drugą połowę odprowadzali do klasztoru.
Co roku mogą jedną tratwą w dół rzeki spłynąć /spławić?/*
Klasztor rezerwuje sobie wyłączając pszczoły leśne, dwa łany a przy dwóch łanach, które sobie sołtysi wybiorą mają oni mieć bartnictwo.
Sołtysi mają trzeci grosz od sądu, jednak muszą probsta lub jego zastępcę przyjąć podczas trzech rocznych sądów i w miarę możliwości być pomocnymi.
Staw przy rzece Prandinicze (1601 Pruschnitz) i jaz ma być, kiedy będzie gotów, utrzymywany w połowie przez klasztor a w połowie przez sołtysów.

Stara mapka pokazująca opolszczyznę z okresu nazewnictwa niemieckiego
(źródło http://home.arcor.de/oberschlesien-ka/abstimmung/oppeln.htm ).

Świadkowie: wystawiającego confratrzy Mathias proboszcz z Doberna (Dobrzeń Wielki), Swatazlaus Kustos, Bogusco z Niewodnik (Niemodlin) i Arnold, familiares klasztoru, pan Baldo von Proskow (Prószków), sołtysi Jesco z Doberna (Dobrzeń), Burkard z Birdzan (Bierdzan), Syfrid z Nowa Villa (Nowa Wieś).


Z Or. we Wrocławskim Archiwum Państwowym. Czarnowanz 21. z którego jedna pieczęć zagubiona, druga bardzo jest uszkodzona. Przedruk u Wattenbach, Cod. Dipl.Sil. I. 33.


Tłumaczenie dokumentu – Pani Helena Kokott.


/ */ -
dopisek mój. B. M. (skorygowano 2012/10 - wieś opuszczona, czyli porzucona przez mieszkańców lub wymarła)

Naszej Brynicy życzymy aby dalej się rozwijała, dalej piękniała oraz by każdy tutaj czuł się dobrze.

Bernard Matros
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Odnowy Wsi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego