Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


2020_03

Archiwum > 2020

28 marca 2020 - List Biskupa Opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu 2020 r. (nagranie youtube)


27 marca 2020 - Komunikat Łubniańskiego Ośrodka Kultury


25 marca 2020 - Komunikat Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai

Opole, dnia 24 marca 2020 roku
Nr 10/2020/A/KNC-KDekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania,
aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.
3.
We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.
4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.
5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.
6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.
7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.
8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.
9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.
11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.
13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.
14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.
15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.
16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.
18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.
19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

KANCLERZ KURII ____________________________BISKUP OPOLSKI
ks. Wojciech Lippa __________________________+ Andrzej Czaja

24 marca 2020 - Porządek liturgii transmitowanych z kościoła Św. Szczepana w Brynicy

Poniedziałek 23.03

7.00 Za †† matkę Hildegardę ojca Alojzego Mros, ich syna rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za †† rodziców Matyldę i Józefa, Cecylię i Huberta, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
.

Wtorek 24.03

6.30 Różaniec

7.00 W intencji róży różańcowej św. Łucji o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach oraz za †† z tej róży - przełożona p. Urszula Kałuża.

Środa 25.03

6.30 Różaniec

12:00 Modlitwa Papieska o ustanie epidemii

7.00 Za †† rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana ich rodziców, rodzeństwo, syna Joachima, brata Huberta, szwagra Wilhelma i całe pokrewieństwo Sochor i Kurtz.


Czwartek 26.03

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18.00 Za †† męża i ojca Franciszka z ok. ur., rodziców dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.


Piątek 27.03

6.30 Różaniec

7.00 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, teściów Franciszka i Gertrudę Szchudy, 4 szwagrów, szwagierkę Dorotę, dziadków z obu stron, chrzestnych, poległych na wojnach i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18.00 Droga Krzyżowa.

Sobota 28.03

6.30 Różaniec

7.00 Za † matkę Jadwigę Dendera w I-szą rocz. śm.

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18.00 Za †† żonę i matkę Marię w 6 rocz. śm. i z pokrewieństwa Pamler i Dendera.


Niedziela 29.03 PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00 Różaniec

7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech w rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Jana Moczko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Lilianę Ciurlok o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

15.00 Gorzkie Żale.- Nieaktywne jeszcze linki z transmisji zostaną uzupełnione w trakcie tygodnia, gdyż nie można zaplanować ich wszystkich od razu z powodu limitu.
- W przypadku, gdy transmisja już się odbyła po kliknięciu oglądamy nagranie z jej przebiegu.
- W związku z przeciążeniem internetu w ostatnim czasie transmisje mogą się nie odbyć i nie nagrać, na co nie mamy wpływu.


przygotował - Krzysztof Marsolek


21 marca 2020 - Jak znaleźć i oglądać transmisję z kościoła Św. Szczepana w Brynicy

Zapowiada się dłuższa walka z koronawirusem (COVID-19), co z kolei w związku z ryzykiem powoduje iż nie możemy uczestniczyć wszyscy w liturgiach i mszy świętej. Od wczoraj prowadzone są testy tranmsmisji z naszego kościoła poprzez platformę youtube. Aby obejrzeć dostępną transmisję, jak i materiały z nagrań wcześniejszych należy wejść na kanał Parafii Św. Szczepana w Brynicy pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC8pfKKVA4WKYDCkaiw1ScJA lub szukając jej na stronie www.youtube.com jak pokazano poniżej (tak przede wszystkim trzeba zrobić jeśli chcemy oglądać transmisję bezpośrednio w nowszych modelach telewizorów).Następnie po wejściu na kanał zobaczymy co jest aktualnie transmitowane (napis "na żywo") i jakie inne filmy z poprzednich transmisji są dostępne do obejrzenia. Można też wybrać "Subskrybuj" (jeśli jesteśmy zalogowani na urządzeniu do swojego konta Google) i dodać do swojej listy kanal youtube parafii.tekst - Krzysztof Marsolek

20 marca 2020 - Dzis rozpoczyna się transmisja z koscioła w Brynicy

W związku z epidemią jaka dotknęła wszystkich ludzi w tym naszych parafian ks. Proboszcz Krzysztof Mróz wyszedł na przeciw potrzebie sytuacji i zainstalował kamerę do transmisji mszy z naszego kościoła. Obecnie trwa transmisja próbna ciągła ale od najblizszego tygodnia zostanie przygotowany harmonogram transmisji przyporządkowany do godzin mszy. Zostanie on opublikowany z wyprzedzeniem zarówno na stronie wsi Brynica, jak i na stronie Parafii Św. Szczepana.
Przy okazji kieruję prośbę do wszystkich Parafian z Brynicy, Surowiny i Grabczoka oraz wszystkich innych ludzi dobrego serca o wsparcie Parafii Brynica poprzez wpłaty na jej konto. Parafia utrzymuje sie z naszych ofiar, ktorych obecnie nie przekazujemy. Wydatki na utrzymanie parafi nie zniknęły, a wciąż pojawiają sie nowe nieprzewidziane (koszt montażu profesjonalnej kamery zapewniającej tak dobrą jakośCtransisji też się wpisuje w takie nieprzewidziane koszty).
Wpłaty można dokonywać na podane niżej dane:

p.w. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica
Konto Bankowe Parafii:
ING Bank Śląski
86 1050 1504 1000 0022 7539 0769

dla przelewów z zagranicy:

IBAN: PL 03 1050 1504 1000 0022 7539 3912, kod SWIFT: INGBPLPW


link do transmisji z kościoła: https://www.youtube.com/channel/UC8pfKKVA4WKYDCkaiw1ScJA .

tekst - Krzysztof Marsolek

14 marca 2020 - Komunikat oraz list do wiernych Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai


11 marca 2020 - Życzenia


Z okazji Dnia Sołtysa nasze najlepsze życzenia dla Marka Ciernii. Dziękujemy za Twoje nieustanne starania na rzecz rozwoju naszej Brynicy.

Krystian Czech

Lider i Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica.9 marca 2020 - Ogłoszenie

Ogłoszenie


Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - I rata, będzie zbierany w dniach 13-14.03.2020r. tj. w piątek od godziny 17.00-19.00 oraz sobotę od godziny 08.00-10.00 w Sali OSP w Brynicy.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


8 marca 2020 - Życzenia
W imieniu pracowników, animatorów, bibliotekarzy i instruktorów Łubniańskiego Ośrodka Kultury składam wszystkim Paniom najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet .Krystian Czech

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury

2 marca 2020 - Ło Silesii i ślonzkiej tradycji

Jakiś czas temu zapowiadaliśmy program poświęcony tradycji Śląskiej z udziałem zespołu Silesia. Oprócz wielu elementów muzycznych można usłyszeć o tym, czym jest ślonskość i z czego Ślązacy są dumni. Program przygotowany przez redaktor Izoldę Czmok Nowak z ośrodka TVP Katowice gościł m.in. w Brynicy na Gróbku u Krystiana Czecha. Zapraszamy do obejrzenia programu i calej serii o Ślonskej tradycji na stronie https://katowice.tvp.pl/46884404/dej-pozor-01032020 . W razie problemów technicznych kopia dostępna pod adresem http://www.brynica.opole.pl/filmy/2020_03_01_Dej_Pozor_Silesia.mp4 .

film i zdjęcie - TVP3 Katowice
opracowanie - Krzysztof Marsolek

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego