Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


2018_10

Archiwum > 2018

25 października 2018 - Będą chodniki! Marszałek Ogłaza i odchodzący Wójt Baldy dotrzymali słowa!

Wczoraj wieczorem odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej 461 biegnącej przez Brynicę oraz budowy chodników. Jak pamiętamy spotkanie było zaproponowane miesiąc wcześniej przez Marszałka Szymona Ogłazę. Przybyli na nie tak jak poprzednio Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu - Remigiusz Widera oraz z Zarządu Dróg Wojewódzkich z-ca dyrektora d.s utrzymania dróg- Miroslaw Sokołowski. Spotkanie prowadził sołtys Marek Ciernia.
Na początku zarówno Marszałek Szymon Ogłaza, jak i odchodzący Wójt Krystian Baldy potwierdzili zrealizowanie swoich przedwyborczych obietnic sprzed miesiąca. Marszałek przedstawił plan przebudowy ulicy nie tylko na odcinku od szkoly do kościoła ale od okolic zbiegu ulicy Powstanców Śl. z Stawową, aż do rozjazdu na Opole/Łubniany. Łącznie 1,5 km. Czas realizacji rok 2020, a już od teraz przygotowanie projektu.
Potwierdził także realizację obietnicy budowy chodnika Wójt Krystian Baldy przedstawiając wynik ogłoszonego na to przetargu. Nie spelniły się czarne scenariusze i wplynęło aż 6 ofert, a część z nich jest realna budżetowo.

Wójt Baldy wywiązał się w 100% z obietnicy przedwyborczej, a Marszałek Ogłaza nawet w 300%, gdyż pierwotnie rozmawiano tylko o 500m drogi w ścisłym centrum.
Omawiano także kolejne etapy przebudowy drogi i budowy chodników w Brynicy, co sięga 2021 roku. Na etap I i II (łącznie od Kup do Świerkli) obecny wójt i Rada Gminy zabezpieczyli środki.
Nowy Wójt Paweł Wąsiak obiecał mieszkańcom Brynicy realizację planów odchodzącego Wójta Baldego.
Kolejnym tematem poruszonym przez Pana J.J. Pilarczyka była kwestia opracowania projektu budowy parkingu w miejscu pozyskanej przez Gminę Łubniany działki w centrum wsi. Tutaj również nowy Wójt Wąsiak potwierdził Panu Pilarczykowi realizację tego planu.
W trakcie spotkania pojawil sie miły akcent, gdyż Sołtys Marek Ciernia wręczył kwiaty i podziękował za pracę na rzecz Brynicy odchodzącemu Wójtowi, jak rownież wręczając kwiaty podziękował Panu Pilarczykowi za zaangażowanie w temacie Brynickich chodników.
W trakcie spotkania omawiano także kwestię projektu przebudowy centrum wsi (ławki, skwery itd.), który został przygotowany przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi już parę lat temu. Obecnie odbywa sie konkurs i najprawdopodobniej zwycięży on oraz będzie realizowany także na przełomie 2019/2020 roku. Wójt Baldy potwierdził, iż wciąż są w budżecie gminy zarezerwowane na to środki, a Wójt Wąsiak potwierdzil, że również ten projekt będzie przez niego realizowany.
Pod koniec zabierali jeszcze głos kandydujący w ostatnich wyborach Agnieszka Patrzek i Piotr Wiesner dziękując za poparcie pomimo przegranej oraz Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin i Konrad Dendera za swój sukces. Zwycięzcy Radni Gminni Jarosław Krzyścin oraz Tomasz Żelasko zagwarantowali mieszkańcom realizację inwestycji zapoczątkowanej przez odchodzącego Wójta Baldego.
Pod adresem http://www.brynica.opole.pl/filmy/Spotkanie_Drogi_2018_10_25.mp4 można zobaczyć fragmenty nagranego spotkania, a w galerii pod adresem http://brynica.opole.pl/galerie2/thumbnails.php?album=420 zapis fotograficzny.

tekst, zdjęcia oraz film - Krzysztof Marsolek


24 października 2018 - Podziękowania


Szanowni Mieszkańcy Brynicy i Surowiny!


Pragniemy wam podziękować za głosy i poparcie w niedzielnych wyborach samorządowych. Niestety nie udało nam się zdobyć wymaganej większości, jednak takie są prawa demokracji. Każdy może wybrać swojego kandydata decydując samodzielnie lub kierując się czyjąś sugestią.
Przy tej okazji chcemy w imieniu mieszkańców Brynicy podziękować także odchodzącemu Wójtowi Krystianowi Baldemu. Jako Bryniczanie przez wiele kolejnych lat będziemy mogli korzystać z owoców jego pracy na rzecz naszej wsi.
Gratulujemy również naszym kontrkandydatom Panu Jarosławowi Krzyścinowi i Panu Tomaszowi Żelasko wygranej i zdobycia mandatów Radnych Gminy Łubniany. Gratulacje kierujemy także do nowo wybranego Wójta Pana Pawła Wąsiaka.
Mieszkańcy Brynicy i całej Gminy Łubniany obdarzyli was wielkim zaufaniem. Podczas kampanii wyborczej zauważyliśmy ogromną liczbę społeczników bezgranicznie poświęcających swój czas podczas spotkań wyborczych, ludzi gotowych pomagać mieszkańcom w trudnych sytuacjach.
Pracując społecznie przy konserwacji naszego brynickiego cmentarza, organizacji festynów, czy innych pracach charytatywnych na rzecz Brynicy od wielu lat obserwujemy, że społeczników gotowych poświęcać swój czas za darmo dla innych wciąż ubywa.
Cieszy nas, że w trakcie kampanii wyborczej pojawili się ludzie mogący poświęcić swój wolny czas i m.in. w ostatnich wyborach dowoziły osoby starsze zamieszkałe w całej Brynicy do lokalu wyborczego, aby mogły zagłosować. Mamy nadzieję, że te osoby starsze nie zostaną zapomniane po tym jednym dniu i troska nowej rzeszy brynickich społeczników pozwoli dotrzeć naszym seniorom do Urzędu Gminy, lekarza czy apteki.
Z góry dziękujemy nowym brynickim społecznikom za troskę o tych najstarszych i często samotnych Bryniczan.
Nowo wybranym radnym oraz wójtowi życzymy owocnej pracy, skrupulatnej realizacji swojego programu wyborczego abyśmy za kilka lat mogli zobaczyć jego faktyczne owoce w Brynicy i naszej Gminie Łubniany.

Agnieszka Patrzek, Piotr Wiesner


22 października 2018 - Bryniczanin pozostaje w Radzie Powiatu Opolskiego

Znamy już wyniki głosowania do Rady Powiatu Opolskiego. Znalazł sie tam na kolejną kadencję Bryniczanin - Konrad Dendera. Jest to nasz brynicki głos sięgający poza Gminę Łubniany.
Do rady nie weszła druga kandydatka z Brynicy - Kornelia Patrzek. Z gminy Łubniany do rady wszedł na kolejną kadencję Joachim Świerc z Łubnian. Gratulujemy!

W imieniu swoim i Stowarzyszenia Odnowy Wsi:
Gratulacje dla Konrada i życzenia wielu sukcesów w kolejnej kadencji !

Krzysztof Marsolek

22 października 2018 - Znamy wyniki wyborów w Brynicy i na stanowisko wójta

No i mamy sensację wyborczą w Gminie Łubniany. Urzędujący już dwie kadencje Wójt Krystian Baldy (zdjęcie po prawej) przegrał z Pawłem Wąsiakiem (na zdjęciu po lewej), który uzyskał ponad 55% głosów. Pokazuje to, jak wyrównana była walka do samego końca.
Tak samo sensacyjnie zakończyły się wybory radnych w Brynicy. O ile w okręgu drugim Piotr Wiesner przegrał ze startującym kolejny raz Jaroslawem Krzyścinem, o tyle o wygranej w okręgu pierwszym decydowało losowanie, gdyż Agnieszka Patrzek i Tomasz Żelasko uzyskali identyczną liczbę głosów (co do sztuki). Finalnie szczęście sprzyjało Tomaszowi Żelasko i to on razem z Jarosławem Krzyścinem będą reprezentować Bryniczan w nowej Radzie Gminy.
Patrząc na statystyki, sukces nowego Wójta Pawła Wąsiaka miał swoje źródło w niespotykanie wysokiej frekwencji w części gminy z której pochodzi (Luboszyce 59,18% i Biadacz 53,38%), gdzie poparcie dla niego wyniosło w Luboszycach rekordowe 76,20% oraz Biadaczu 62,08%. Dało mu to w tych dwóch miejscowościach ponad 680 głosów przewagi.

W Łubnianach i Brynicy wyniki były zbliżone i bliskie 50%. W Brynicy była stosunkowo słaba frekwencja (na tle średniej gminnej), na poziomie 44,36%, w Łubnianach - 52,93%, ale Łubniany nie stanęly murem za swoim mieszkańcem tak, jak to zrobiły Luboszyce i Baldy uzyskał tylko 51,63% głosów.
Przysłowiowym gwoździem do trumny dla odchodzącego Wójta Baldego okazała się niska frekwencja w miejscowościach, w których uzyskał największe poparcie (Kolanowice poparcie 60,98% oraz Jełowa 62,36% ). Nie zapewniło mu to zwycięstwa, gdyż w Kolanowicach poszło do głosowania 47,94%, a w Jełowej zaledwie 38,90%. Stanowiło to najniższą frekwencję w gminie i tym samym tam Krystian Baldy stracił najwięcej. Tyle statystyk wyborczych. Wyników głosowania do rady powiatu jeszcze nie znamy.
Przed nowym Wójtem ogromne wyzwanie, gdyż jego komitet wyborczy uzyskał tylko 6 z 15 głosów w Radzie Gminy i musi on się wykazać ogromną dyplomacją aby móc skutecznie rządzić. Bez tego Gminę Łubniany czekałby okres pięcioletniej stagnacji i niemożności zaplanowania nowych inwestycji poza już rozpoczętymi. Jesteśmy jednak optymistami i wierzymy w dobrą wolę oraz zdolność kompromisu obu stron.

Na zakończenie w imieniu mieszkańców Brynicy, a szczególnie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica chcemy pogratulować wygranej nowemu Wójtowi Pawłowi Wąsiakowi oraz brynickim radnym z jego komitetu wyborczego - Jarosławowi Krzyścinowi i Tomaszowi Żelasko oraz życzyć osiągnięcia sukcesów w nadchodzącej kadencji.

Chcemy również podziękować odchodzącemu Wójtowi Krystianowi Baldemu za wiele pracy na rzecz Brynicy, jego osobiste zaanagażowanie w projekty zrealizowane oraz te, które się toczą na terenie miejscowości, jak również za wiele sympatii dla Bryniczan, której często dawał wyraz.

tekst i zdjęcia - Krzysztof Marsolek

21 października 2018 - Bryniccy uczniowie przygotowali różańce

Tydzień temu uczniowie brynickiej podstawówki przygotowali samodzielnie różańce z różnych materiałów. Dziś po mszy można było je zobaczyć w nawie bocznej kościoła.
Niektóre wyglądają, jak wykonane przez profesjonalny zaklad, co świadczy o umiejętnościach naszych uczniów. Wystawa wzbudziła zainteresowanie Bryniczan.


tekst i zdjęcia - Krzysztof Marsolek

21 października 2018 - Ogłoszenie o zebraniu

Ogłoszenie


W dniu 25.10.2018r. tj. czwartek o godz. 18:00 w Sali OSP będzie miało miejsce Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem obrad:
- bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej 461
- ścieżki pieszo-rowerowe - aktualny stan
- wolne wnioski

W zebraniu udział weźmie marszałek województwa - Szymon Ogłaza oraz urzędujący jeszcze wójt Gminy Łubniany Krystian Baldy.
Na spotkanie zaproszony jest także nowy Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak.Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


Jak głosować w najbliższą niedzielę

Już w najbliższa niedzielę wybory samorządowe. W związku z tym krótkie "szkolenie" jak tym razem głosujemy.

W Brynicy głosujemy w Szkole Podstawowej , ul. Powstańców Śląskich 47 od godziny 7:00 do 21:00 .


Będziemy głosować na 4 kartach zawsze stawiając krzyżyk w kratce obok wybranego przez nas kandydata.
W gminie Łubniany będziemy mieli o tyle łatwo, że na stanowisko wójta i do Rady Gminy startują tylko dwa komitety więc na tych kartach będziemy zawsze mieli do wyboru dwóch kandydatów.
Na karcie rózowej wszyscy z Brynicy i Surowiny będziemy mieli dwóch kandydatów na Wójta - Krystiana Baldego i Pawła Wąsiaka.
Na kartach szarych także będziemy mieli wybór spośród dwóch kandydatów. W zależnosci od miejsca zamieszkania będą to: Agnieszka Patrzek/Tomasz Żelasko lub Piotr Wiesner/Jarosław Krzyścin.

Do powiatu karta żółta i tu już lista będzie dłuższa. Musimy odszukać swojego kandydata i również postawić krzyżyk w kratce obok niego. Możemy wybrać tylko jednego kandydata!

Taka samo wybierając do sejmiku wojewódzkiego na karcie niebieskiej stawiamy krzyżyk w kratce obok wskazanego kandydata (tylko jednego).

Kandydującym życzymy powodzenia, a wyborcom trafnych decyzji, gdyż następne wybory do samorządów dopiero za 5 lat.
.
. . .


Kandydaci na fukcję Wójta Gminy ŁubnianyNa tych kandydatów możemy głosować wszyscy, niezależnie na jakich ulicach w Brynicy lub Surowinie mieszkamy.

Kandydaci do Rady Gminy - Brynica Okręg 1


Agnieszka Patrzek - 43 lata. Z zawodu jest technikiem krawiectwa i prowadzi zakład krawiecki "NITECZKA" (stąd w Brynicy często jest nazywana "Niteczką"). Mieszka wraz z mężem Waldkiem w centrum wsi obok placu pozyskanego przez Gminę Łubniany w obecnej kadencji. Agnieszka zamierza po wyborze do Rady Gminy lobbować za budową w tym miejscu parkingu.
Wsród swoich celów wymienia także doprowadzenie do sukcesu przebudowę centrum wsi, budowę ścieżek pieszo/rowerowych od Kup, aż do Świerkli oraz ogólną poprawę bezpieczeństwa poruszania się po Brynicy. Zamierza także szukac rozwiązania lepszego skomunikowania Brynicy transportem publicznym z okolicznymi miejscowościami oraz Opolem.

ulice:

Księdza Klimasa,
Kwiatowa,
Łubniańska,
Ogrodowa,
Opolska,
Cała Surowina,
Polna,
Powstańców Śląskich od nr 31 do końca

Tomasz Żelasko - 47 lat. Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w braży handlowej. Mieszka w Brynicy od 12 lat wraz z żoną Joanną i dwiema córkami (obok kościoła pomiędzy parkingiem, a Państwem Bort). Tomasz podobnie jak jego kontrkandydatka zamierza po wyborach zająć się tematem ścieżek pieszo/rowerowych, unowocześnianiem infrastruktury (gaz, światłowowód, ekologia). Zamierza także lobbować za połączeniem Brynicy z komunikacją miejską MZK.
Wsród tematów jakimi będzie się interesował wymienia także placówki edukacyjne oraz promocję walorów krajobrazowych Brynicy.

Kandydaci do Rady Gminy - Brynica Okręg 2


Piotr Wiesner - 45 lat. Wraz z żoną Jolantą i trojgiem dzieci mieszka w Brynicy na ul. Młyńskiej (za tartakiem Sochorów). Rodowity Bryniczanin wychowany w śląskiej tradycji. Z zawodu i zamiłowania stolarz z wieloletnim doświadczeniem.
Podobnie jak pozostali kandydaci jako priorytet stawia sobie podniesienie bezpieczeństwa poruszania się po Brynicy poprzez budowę ścieżek pieszo/rowerowych, przebudowę drogi wojewódzkiej 451 (szzcególnie wlot od strony Kup) oraz remont ulic Młyńskiej i Stawowej.
Bliskie mu też są sprawy związane ze sportem i rekraacją, planuje więc lobbować za rozbudową Centrum rekreacyjno-sportowego na ul. ks. Klimasa.

ulice:

Klasztorna,
Krzywa,
Leśna,
Młyńska,
Powstańców Śląskich od nr 1 do 30,
Prosta,
Stawowa,
1 - go Maja

Jarosław Krzyścin - 55 lat. Wraz z żoną Kasią i dwoma córkami mieszka w Brynicy od 18 lat (podobnie jak jego kontrkandydat w okolicy tartaku Sochorów). Prowadzi własną działalnosć gospodarczą. Radny brynicki w Radzie Gminy w kadencjach 2010-1014 oraz 2014-2018.
Podobnie jak pozostali kandydaci jako priorytet stawia sobie podniesienie bezpieczeństwa poruszania się po Brynicy poprzez budowę ścieżek pieszo/rowerowych, gazyfikację wsi oraz poprawę komunikacji publicznej poprzez lobbowanie za dostępem do autobusów MZK Opole.
Bliskie mu też są sprawy związane ze szkołą i osobami starszymi.

Rada Powiatu Opolskiego (tylko kandydaci z Brynicy)Na tych kandydatów możemy głosować wszyscy, niezależnie na jakich ulicach w Brynicy lub Surowinie mieszkamy.

Sejmik Wojewódzki (kandydaci, którzy byli w Brynicy przed wyborami)


18 października 2018 - Gmina Łubniany jedną z najaktywniejszych na Opolszczyźnie

Jak już informowalismy wcześniej Łubniany zostały wyróżnione jako jedna z najbardziej aktywnych gmin na opolszczyźnie. Otrzymały one obok gmin Pokój, Popielów oraz Branice wyróżnienie „Złotej Piłki funduszy europejskich” z rąk Marszałka Województwa Opolskiego. Nagroda ta piłka symbolizuje największą aktywność w grze o fundusze europejskie w regionie opolskim.
Więcej na stronie UG Łubniany http://lubniany.pl/3438/zlota-pilka-dla-gminy-lubniany.html lub na stronie Wójta Krystiana Baldego, który odbierał nagrodę http://krystianbaldy.pl/index.php/2018/10/17/zlota-pilka-dla-gminy-lubniany/ .

opracowanie - Krzysztof Marsolek

14 października 2018 - Spotkanie wyborcze

Dziś odbyło się ostatnie spotkanie wyborcze w Brynicy. Tym razem zaprezentowali się kandydaci opozycyjni do obecnie rządzących Gminą Łubniany. Reprezentowali oni komitet wyborczy kandydata na wójta - Pawła Wąsiaka ("Łubniany, czas na zmiany"). Prezentowali się również kandydaci na radnych - Tomasz Żelasko i Jarosław Krzyścin.
Z racji późnej pory zakończenia spotkania dość krótkie podsumowanie.
Na początku Paweł Wąsiak przedstawił siebie oraz swoich kandydatów do Rady Gminy. Potem punkt po punkcie nakreślił swoje stanowisko wobec kilku kwestii związanych z obszarem działania wójta i radnych. Odczytał i omówił kwestie wcześniej zapisane na paru stronach. Były to głównie zagadnienia, o których pisze na swoich ulotkach wyborczych (program kandydata na jego ulotce powyżej). Podczas tej pierwszej części nie zachodziła zbytnia interakcja z obecnymi na sali poza zagadnieniami związanymi z gazyfikacją Brynicy (ten wątek szerzej omówił kandydat Tomasz Żelasko).
Gdy głos oddano sali jako pierwszy zabrał głos Pan Pilarczyk, który rozwinął wiele wątków związanych głównie z tematyką chodników i przebudowy dróg w Brynicy. Udzielił też kilkakrotnie poparcia kandydującemu Pawłowi Wąsiakowi. Z sali pojawiło się też kilka trudniejszych dla kandydata tematów referowanych m.in. przez Sołtysa Wsi Brynica - Marka Cierni.
Aby atmosfera nie była zbyt sielankowa (większość obecnych stanowili jego zwolennicy z Brynicy i nie tylko) i kandydat jednak poczuł na swoich plecach, że jest na "brynickim pręgierzu wyborczym" parę pytań zadałem osobiście w oparciu o notatki sporządzone na podstawie wypowiedzi kandydatów (głównie Pana Wąsiaka), danych z ich profili w internecie i danych z mediów.
Co było dla mnie najistotniejsze, to poczucie niesprawiedliwości z tytułu tego, że osoby nie zameldowane na terenie Gminy Łubniany są zachęcane przez Pana Wąsiaka i jego komitet do wpisywania się na listy wyborcze w naszej gminie. Nie wpłacając do naszego budżetu ani grosza (podatki lądują m.in. w budżecie Opola) będą oni decydować o tym, kto rządzi podziałem tego budżetu.
Nikt nie lubi, gdy cele na które zostanie wydany ciężko wypracowany budżet (wspólny) wyznacza ktoś, kto się zwyczajnie nie dorzuca. Wielu osobom moja opinia się nie podobała, ale nie pisząc tego byłbym nie szczery. Przez taką postawę ci mieszkańcy osłabiają potencjał Gminy Łubniany, mając jednocześnie pretensje, że na nic nie ma pieniędzy.
Pod koniec spotkania zabrał ponownie głos Sołtys Marek Ciernia apelując do obu stron uczestniczących w wyborach o zachowanie zdrowego rozsądku zarówno we wzajemnych atakach w świecie wirtualnym (internecie), jak i również w realnym. Podyktowane jest to wydarzeniami zawiązanymi z niszczeniem materiałów wyborczych obu kandydatów.
Podsumowując "brynicki pręgierz wyborczy" okazał się nie aż tak straszny, Bryniczanie zrównoważeni w wypowiedziach, a kandydaci też nie popadli zbytnio w nutę wyborczego krasomówstwa o niczym (choć miałem czasem wrażenie, że ta łódka nie płynęła aż tak prosto do celu i trochę błądziła po meandrach słowotoku).
Trzeba docenić, że kandydaci wykazali się odwagą cywilną i jednak nie zdezerterowali. Decyzje wyborcze już w niedzielę, a walka wygląda na wyrównaną do samego końca.


Zapis foto pod adresem: http://www.brynica.opole.pl/galerie2/thumbnails.php?album=419


tekst i zdjęcia - Krzysztof Marsolek

p.s. pod koniec Sołtys Marek Ciernia poinformowal, że zainteresowani wynikiem przetargu na budowę ścieżki pieszo/rowerowej w Brynicy mogą udać się na ogłoszenie. Nie było wiadomo dokladnie kiedy, więc na jego prośbę podaję - Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcie przetargu czwartek 25 października godzina 10:00 w Urzędzie Gminy Łubniany.

12 października 2018 - Do Rady Powiatu mamy w Brynicy aż dwóch kandydatów

Kampania wyborcza w Brynicy rozkręca się coraz bardziej. Do listy prezentowanych na stronie mieszkańców Brynicy dołączyła dziś pierwsza kandydatka do Rady Powiatu reprezentująca partię polityczną, a dokładniej koalicję dwóch (na liscie 4 pozycja 3). Głosy Bryniczan podzielą się m.in. pomiędzy nią, a startującym z listy KWW Nasz Samorząd Konradem Denderą (na liście 15 pozycja 1).
Wybory już w następny weekend.


więcej o kandydatce: https://www.facebook.com/kornelia.patrzek

Krzysztof Marsolek

11 października 2018 - Zaproszenie na spotkanie wyborcze

W zeszłą sobotę zaapelowałem m.in. do kontrkandydatów urzędującego wójta, aby tak jak on mieli odwagę stanąć przed Bryniczanami, rozliczyli się z poprzednich kadencji w Radzie Gminy i przedstawili swoją wizję przyszłości wsi oraz całej gminy. W odpowiedzi otrzymałem ulotkę z zaproszeniem od Pani Sylwii Heisig-Brzany. Zamieszczam ją na stronie.

Więcej o kandydacie na: https://www.facebook.com/lubnianyczasnazmiany/

Krzysztof Marsolek

10 października 2018 - Gmina Łubniany najlepiej na opolszczyźnie wykorzystuje środki unijne

Wielu może to zaskoczyć, ale jak się okazuje jesteśmy gminą wiejską najlepiej wykorzystującą środki unijne w województwie opolskim. O tyle jest to ciekawe, że powszechnie przyjęło się myślenie, że wszędzie do okoła coś ię robi u nas nic.
Po lewej zaproszenie dla Wójta Krystiana Baldego na przyszły wtorek, gdzie zostanie mu wręczone wyróżnienie.

źródło - h ttps://www.facebook.com/krystian.baldy.14?fref=mentions

10 października 2018 - Podziękowanie

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy składają serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Brynicy za okazaną życzliwość i pomoc przy zbiórce złomu.W imieniu wszystkich dzieci DZIĘKUJEMY!!!

8 października 2018 - Uzupełnienie relacji z czwartkowego spotkania

Pisząc reportaż z czwartkowego spotkania z Wójtem Baldym i kandydatami z jego komitetu wyborczego nie zdążyłem wspomnieć o trzech bardzo istotnych dla Bryniczan tematach, które były poruszane.
Pierwszy dotyczył Szkoły Podstawowej, tego że po reformie i przywróceniu ośmiu klas dzieci się po prostu nie mieszczą z powodu braku sal (jedna pełni m.in. funkcję sali gimnastycznej). Wójt poinformował, że Gmina już od pewnego czasu prowadzi rozmowy w kierunku pozyskania brakujących pomieszczeń w tym samym budynku i ich zaadoptowania skoro tylko będą wolne. Przy okazji zapytano wójta Baldego wprost, czy nie ma planów zamknięcia brynickiej podstawówki z powodu małej liczby uczniów. Wójt dał słowo, że z jego strony nigdy taki pomysł nie wyszedł i jeśli po wyborach pozostanie na stanowisku, to tą obietnicę spełni. Wyraził jednak obawy, czy większość w Radzie Gminy po wyborach nie przegłosuje zamiaru zamknięcia szkoły wbrew jemu i Bryniczanom.
Wójt dotrzymywał słowa o "obronieniu" brynickiej szkoły przez ostatnie dwie kadencje (złożył podobną deklaracje przed swoją pierwszą kadencją, choć ówczesny wójt i rada analizowały takie rozwiązanie), więc czwartkowa deklaracja nie była czymś nowym z jego strony.
Drugim tematem bardziej pobocznym była gazyfikacja Brynicy. Gmina od pewnego czasu prowadzi rozmowy z operatorem dostarczającym gaz do Kup, aby rozważył "podciągnięcie go" aż do Brynicy. Dzięki temu, że powstaje projekt przebudowy drogi wojewódzkiej możliwe będzie wraz z tym zadaniem jego rozdystrybuowanie w tym ciągu komunikacyjnym. Nie jest to kwestia przyszłego roku, ale najbliższych kilku lat.
Trzecim tematem pobocznym było to, że jeśli uda się w pierwszym przetargu wyłonić wykonawcę ścieżki pieszo/rowerowej od Kup do skrzyżowania z Łubniańską, to jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki pieszo rowerowej od wspomnianego skrzyżowania, ąż do Świerkli. Realizacja też 2019. Jest to możliwe, gdyż projektant, który nie wywiązał się z przygotowania dokumentacji dla całej gminy zdołał jednak przygotować ją dla tych dwóch odcinków.
Jesli to wszystko mówiąc po naszemu "klapnie", to w 2020 roku będziemy mogli pieszo lub na rowerze pojechać od Kup do Świerkli z boku drogi, co jest marzeniem Bryniczan od conajmniej 50 lat.
Temat ścieżki na ulicy Łubniańskiej musi poczekać na projekt, którego wspomniany projektant nie opracował nie wywiązując się z zawartej z Gminą Łubniany umowy.
Podsumowując, nadchodząca kadencja wójta i rady będzie dla Brynicy przełomowa.
Gdyby na stanowisku pozostał Krystian Baldy z jednej strony miałby wiele pracy do zrealizowania zgodnie ze swoimi obietnicami, z drugiej pod jej koniec byłby w Brynicy jak Kazimierz Wielki dla Polski, który "zastał ją drewnianą, a pozostawił murowaną" (ochodnikowaną). W razie przegranej zrobiłby swojemu oponentowi swoisty prezent na samym starcie, gdyż wystarczyłoby zrealizować to, co już zaplanowane. To na pewno jest silną motywacją do walki wyborczej.
Obaj kandydaci są mocno zdeterminowani do wygrania, a ich komitety prowadzą intensywną kampanię. Wynik będzie nieznany aż do powyborczej nocy. Co on przyniesie dla Brynicy jest ogromną zagadką, jednak na pewno bryniczanie zweryfikują to, co po wyborach zostanie zrealizowane.

tekst - Krzysztof Marsolek


7 października 2018 - Brynicki kandydat do Rady Powiatu


6 października 2018 - Brynicki pręgierz wyborczy

Parę dni temu ktoś zapytał mnie dlaczego w Brynicy poświęcamy stronę tylko jednemu kandydatowi w wyborach samorządowych, a o pozostałych nic się nie można dowiedzieć. Można było odnieść takie wrażenie z powodu tego, że to właśnie ten jeden kandydat (wójt Krystian Baldy) miał odwagę aż dwa razy stanąć pod naszym brynickim "pręgierzem". Nazwałem tak ten stół w OSP naprzeciw sali wypełnionej mieszkańcami i gośćmi z wiosek ościennych, którzy raz po raz zadają ciosy rózgami (słownymi). Kandydat obrywał za swoje i nie swoje winy, a czasem wręcz można było odnieść wrażenie, że jest bity dla samego bicia. Ponoć taki jest urok demokracji, ale ja jestem jednym z tych, którzy wciąż się do tego nie mogą przyzwyczaić.
Miało to jednak jeden pozytywny wymiar dla mieszkańców Brynicy, gdyż pozwoliło raz na zawsze wyjaśnić kwestię opóźnień w budowie chodników w Brynicy (w sumie 3 godziny dyskusji). Teraz musimy z jednej strony wesprzeć nasze władze samorządowe (stare, czy nowe po wyborach), a z drugiej pilnować harmonogramu i oczywiście w swoim czasie rozliczyć, bądź chwalić, jeśli wszystko będzie zrobione.
Nawiązując do tematu prezentacji tylko jednego kandydata na stronie, chcę przywołać pozostałych kandydatów przynajmniej pod wirtualny pręgierz wyborczy naszej strony. Taryfa ulgowa obowiązuje jednak dla tych, którzy mieli odwagę wystartować w wyborach po raz pierwszy, czyli Agnieszka Patrzek, Piotr Wiesner i Tomasz Żelasko. Oni mogą pochwalić się tym, co już dla Brynicy zrobili (ich obecność dla mieszkańców jest zauważalna), co ich najbardziej interesuje i jaki mają najważniejszy cel na powyborczą kadencję? Oczywiście pisanie tylko, że budowa chodników w centrum wsi byłoby frazesem, choć temat chodników na Łubniańskiej wymaga jeszcze pracy co najmniej przez kolejną kadencję.
Najbardziej interesujące dla nas Bryniczan jest to, co zamierzają zrobić, a jeszcze bardziej co zrobili kandydaci, którzy już mieli okazję być radnymi (lub są). Myślę tu o kandydacie na wójta Pawle Wąsiaku, który był radnym Gminy Łubniany w latach 2010-2014 oraz Jarosławie Krzyścinie (kadencje od 2010 do teraz). Przez 4 lata pracowali oni razem w jednym klubie w radzie Gminy Łubniany. Co wtedy dla gminy pozyskano? Co każdy indywidulanie pozyskał dla swoich wyborców (Pan Wąsiak dla Luboszyc, a Pan Krzyścin dla Brynicy)? Jest to dla nich szansą na pokazanie jaką alternatywę proponują w opozycji do obecnie rządzących Gminą Łubniany. Czy jest lepsza dla mieszkańców Brynicy, czy jednak jest to tylko "bicie wyborczej piany"?
Nie jest łatwo stanąć z wyborcą twarzą w twarz pod wspomnianym pręgierzem wyborczym i zebrać swoje rózgi mniej lub bardziej słusznie, jednak na tym polegają igrzyska demokracji, jakimi są wybory.
Przy okazji warto wspomnieć o niekandydującym na kolejne kadencje radnym Jerzym Pilarczyku i podziękować mu za pracę na rzecz Brynicy. Pomimo tego, że był on w opozycji do większości Rady i Wójta, jednak potrafił ponad tym współpracować i osobiście zaangażować się w temat chodników w Brynicy. Jak to się mówi w Brynicy "deptał za tym cały czas". Ma on swój własny pręgież wyborczy na swoim profilu facebookowym, gdzie wójta Baldego nie oszczędza; jednak mam nadzieję, że gdy opadnie kurz wyborczej walki będzie mógł dalej współpracować jako Bryniczanin ponad podziałami z każdym, kto zasiądzie na fotelu Wójta. Przy chodniku na ul. Łubniańskiej trzeba "dalej deptać", a samemu byłoby to trudne.
Podsumowując ten dłuższy komentarz do brynickich wyborów
zachęcam kandydatów na radnych z Brynicy i na wójta Gminy Łubniany do przysłania swoich profili ze zdjęciem, paroma słowami o sobie, osiągnięciami dla mieszkańców i wizją tego, co jest ich celem. Ma to być coś o sobie, a nie wyborcze szpile w kierunku innych kandydatów. Każdy z takich materiałów przybliżających nam kandydata zostanie opublikowany w następny weekend aby mieszkańcy Brynicy mogli na spokojnie to przejrzeć i podjąć decyzję komu zaufają do następnych wyborów.
Materialy można przesłać na adres: kontakt@brynica.opole.pl

tekst - Krzysztof Marsolek

zdjęcie ze strony: wrogowiewolnosci.wordpress.com

4 października 2018 - Spotkanie wyborcze Mniejszości Niemieckiej

Wczoraj wieczorem mieszkańcy Brynicy mieli okazję spotkać sie z kandydującym na kolejną kadencję Wójtem Krystianem Baldym oraz kandydujacymi z tej samej listy wyborczej Mniejszości Niemieckiej:
- Agnieszką Patrzek i Piotrem Wiesnerem z Brynicy (Rada Gminy)
- Joachimem Świercem z Łubnian (Rada Powiatu)
- Ilona Lenart z Popielowa oraz Hubertem Kołodziejem z Pokoju (Sejmik Wojewódzki)

Spotkanie składało sie z dwóch części w których jako pierwszy zabral głos Wójt Krystian Baldy prezentujący swoje osiągnięcia z dwóch kadencji (prezentacja do obejrzenia http://krystianbaldy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Prezentacja_KB18.pdf), następneie Hubert Kołodziej, Ilona Lenart oraz Joachim Świerc. Nasi bryniccy radni zostawili sobie czas na koniec spotkania.
Po tej części głos przekazano mieszkańcom (dyskusję prowadziła także radna z Luboszyc - Ewa Kozik-Mikołaszek). Zadawali oni pytania przede wszystkim wójtowi utrzymując jednak racjonalną równowagę pomiędzy atakami, a merytoryczną dyskusją. Emocje studzil sołtys Brynicy Marek Ciernia. Spotkanie przerodziło się w dyskusję na sali o tym na czym zależy mieszkańcom (najwięcej czasu poświęcono budowie chodników).
Co warte podkreślenia pomimo róznic zdania (na sali byli także obecni kandydaci opozycyjni na radnych gminnych - Jarosław Krzyścin oraz Tomasz Żelasko) wszyscy stwierdzili, że jesteśmy sąsiadami i siebie szanujemy. Radny obecnej kadencji - Jarosław Krzyścin podkreślił m.in., że bardzo szanuje sołtysa Marka Ciernię oraz lidera Odnowy Wsi - Krystiana Czecha za ich zaangażowanie w prace dla mieszkańców.
Krystian Czech zresztą wcześniej przypomniał, że to zgoda jest czymś, co jest twórcze dla Brynicy, a nie konflikt. Spotkanie trwało ponad 2 godziny i pozwolilo na wyczerpujące omówienie wielu tematów.

Jak na razie było to jedyne spotkanie wyborcze w Brynicy. Nie mamy informacji, aby ktoś jeszcze chcial się skonfrontować z wizjami i oczekiwaniami mieszkańców. Wybory już za dwa tygodnie 21 października.

tekst i zdjęcia - Krzysztof Marsolek

p.s. Przy okazji przepraszam Panią Patelską z Luboszyc, której nazwisko pomylono z Panią Mikołaszek z Luboszyc i przypisano obecność w Brynicy.

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego