Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


Konkurs Piękna Wieś Opolska

Stowarzyszenie

Konkurs – Najpiękniejsza Wieś Opolska – Brynica 2009

Konkurs – Najpiękniejsza Wieś Opolska – Brynica 2009

 

 

1.        Estetyka miejsca i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

1.1  tereny i obiekty publiczne

         

          Wieś Brynica w Gminie Łubniany jest miejscowością złożoną z kilku dzielnic. Ten charakterystyczny dla wsi układ tworzą obszary i ich nazwy terenowe, mające kulturowe, społeczne i historyczne pochodzenie. Miejscowość tworzą: Gróbek, Stawisko, Pogórze, Górka, Wojtyla, Psiska, Grobla oraz Surowina, która traktowana jest administracyjnie jako Przysiółek Brynicy, jednak historycznie ta część Brynicy była zawsze uważana przez mieszkańców za  odrębna miejscowość. Aktualnie Brynicę zamieszkuje 1320( dane z roku 2006)osób; na powierzchni 2.842,73 ha. Wyraźny dzielnicowy układ wsi powoduje duże rozproszenie przestrzenne miejscowości, które nie pozostaje bez wpływu na jej zewnętrzny wizerunek . W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół p.w. św. Szczepna, Plebania, Przedszkole, Plac Arnstein  wraz z pomnikiem św. Michała, upamiętniającym poległych i zaginionych w I i II wojnie światowej, bar Bryniczanka  oraz Szkoła Podstawowa. Budynek szkolny należy do jednych z najstarszych budowli, jakie znajdują się na terenie miejscowości (w tym roku szkoła obchodzi 100 lecie swojego istnienia). Niezwykły wpływ na wizerunek miejscowości mają obiekty sakralne z gatunku małej architektury: kaplice i przydrożne krzyże, wiele z nich osnute ciekawymi legendami. Na uwagę zasługuje sukcesywny remont plebanii wraz  z przyplebanijnym placem i ogrodem ( przygotowywanym między innymi z zamiarem organizowania w nim rodzinnych spotkań w ramach planowanych imprez społeczno-kulturalnych.  We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna. Remiza strażacka posiada dużą salę spotkań. W budynku OSP znajduje się  filia GBP w Łubnianach. Na wyjątkową uwagę zasługuje teren sportowy LZS Brynica. Boisko  – dzięki niezwykłemu zaangażowaniu miejscowych działaczy - należy do wyróżniających się obiektów sportowych na terenie gminy (tam też w ramach Odnowy Wsi planowana jest dalsza rozbudowa obiektu).

 

1.2  posesje prywatne

 

      We wsi dominuje tradycyjna zabudowa jednorodzinna parterowa z poddaszem użytkowym lub piętrowa z dachem dwuspadowym lub wielospadowym. Większość budynków pochodzi z początku wieku XX. Ich uwagę zwracają charakterystyczne na Śląsku „gible ołtarzowe”. Wiele z nich poddanych zostało  modernizacji. Dla budynków z lat sześćdziesiątych – tzw „sześcianów” z korzyścią  dla ich architektonicznej bryły. Dla budynków najstarszych, zmiany ich wizerunku nie zawsze  korzystne, na szczęście  takie przykłady występują w  niewielu przypadkach. W ostatnim czasie w znaczącej mierze przybywa nowych zabudowań, szczególnie w dzielnicach podleśnych , jak Górka, Surowina.  Zdecydowana większość zabudowań jest  zadbana. Uwarunkowana tradycją pracowitość oraz dbałość o estetykę i wygląd otoczenia także w skutek kontaktów mieszkańców   z państwami Europy Zachodniej, szczególnie Niemiec, wpływa na wiele pozytywnych przemian: modernizowane zabudowania gospodarcze, pięknie zaaranżowane obejścia i ogrody, dbałość o otoczenie poza domem. W wielu przypadkach również obejść, których właściciele od wielu lat mieszkają poza granicami Polski  i  rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony.

 

1.3 elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej

Mieszkańcy Brynicy mają sentyment do ziemi, zieleni i przyrody. Prawie każda rodzina ma kawałek własnej ziemi, na której może coś posadzić, obserwować rozwój. Elementy kwitnące w przestrzeni naszej wsi to przede wszystkim piękne ogrody. Ogródki przydomowe, tarasy, balkony rozkwitają całą paletą barw i zapachów. Cieszą oko zarówno właścicieli jak i przejezdnych. Ogrody przydomowe w Brynicy pełnią rolę głównie ozdobną, a  tzw. warzywniaki znajdują się na zapleczu obejścia domowego.

            Można zauważyć wielką dbałość o trawniki, które są regularnie koszone. Ogrody przydomowe są coraz częściej precyzyjnie zaplanowane. Już na etapie budowy domu zakładana jest sieć nawadniająca ogrody, a także sieć elektryczna, która w końcowym etapie pięknie oświetla ogród. Przed posesjami naszych mieszkańców znajdują się też piękne skalniaki ozdobione pięknie kwitnącymi wrzoścami. W centrum Brynicy znajduje się Plac Arnstein (nazwa pochodzi od miasta partnerskiego naszej gminy). Jest porośnięty iglakami, ale co bardziej istotne, na placu posadzono pamiątkowy buk, na pamiątkę podpisania układu partnerskiego w roku 1993 pomiędzy gminami Łubniany i miastem Arnstein (Bawaria) . Nieopodal znajduje się pomnik św. Jana otoczony wysokimi, jaskrawozielonymi drzewami. Pomnik ten jest miejscem budowania jednego z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała. Na uwagę zasługuje również przestrzeń miedzy placem Arnstein, a kościołem parafialnym, która docelowo ma być w ramach programu odnowy wsi aleją łączącą plac z kościołem. W chwili obecnej  znajduje się tu szerokie pobocze drogi, które obsadzone jest ozdobnymi iglakami oraz roślinami kwitnącymi, o które dbają mieszkańcy.

Z terenów zielonych na uwagę zasługuje teren przy stawie hodowlanym przy ulicy Młyńskiej. Pięknie zagospodarowany jest teren przy gospodarstwie agroturystycznym „Agrorelaks”, przy ulicy Leśnej. Dominantą  jest jednak – jeśli idzie o zieloną przestrzeń –jest las, który rozciąga się nad cała szerokością Brynicy Generalnie. 

 

2.        Zorganizowanie procesu odnowy wsi

2.1 współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, informowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów

 

Wieś Brynica posiada kilka organów o charakterze społecznym. Organ pomocniczy Urzędu Gminy - Sołtys wraz z Radą Sołecką. Ponad to działają: Rada Parafialna z Proboszczem; Parafialny Zespół „Caritas”, OSP Brynica, piłkarski klub sportowy LZS Brynica, koło Mniejszości Niemieckiej DFK Brynica, Grupa Odnowy Wsi Brynica oraz działające od kwietnia br. Stowarzyszenie na Rzecz  Odnowy Wsi Brynica. We wsi działają dwie instytucje oświatowo-wychowawcze: Publiczne Przedszkole oraz Publiczna Szkoła Podstawowa.

Współpraca pomiędzy wymienionymi podmiotami  polega  na realizowaniu  zadań, w zależności od charakteru i potrzeby.

W chwili obecnej  do ważniejszych należą:

I – remont jednego z ołtarzy w kościele p.w. św. Szczepana ,realizowany przy współpracy  wszystkich mieszkańców, szczególnie Radę Parafialną oraz Grupą Odnowy Wsi i powstałego Stowarzyszenia

II – remont (trwają prace przygotowawcze-złożono wnioski o dofinansowanie) zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła  (zaangażowanie mieszkańców j/w)

III – modernizacja budynku(szatni) realizowana przede wszystkim przez działaczy LZS Brynica  i współpracą z Urzędem Gminy, Grupą Odnowy, Stowarzyszeniem, pracą społeczną mieszkańców

IV – przygotowanie do obchodów 100-lecia szkoły w Brynicy (org Dyrektor Rada Rodziców, przy współpracy mieszkańców, Grupy Odnowy oraz innych organizacji: OSP DFK, Parafia

V – przygotowania do I Festynu Parafialnego (org. Parafialny Zespól Caritas, przy współpracy mieszkańców, również Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica.  

Organizatorami wielu imprez i projektów w miejscowości byli i są jej mieszkańcy. Coroczne dożynki parafialne organizuje rada sołecka wraz z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Brynicy. Ostatnio duży nacisk kładzie się na to, aby w tych przygotowaniach brały czynny udział dzieci, ucząc się sztuki budowania koron żniwnych i podpatrując całą oprawę tego święta.

Od wielu lat uczniowie SP w Brynicy organizują zbiórki szkła i złomu. W zbiórkach tych czynny udział biorą mieszkańcy miejscowości, gromadząc z wyprzedzeniem odpowiednie na ten cel przedmioty.

Osobą wspierającą i organizującą wiele przedsięwzięć jest proboszcz tutejszej parafii. Ostatnio poczynione inwestycje, jak remont plebanii, placu przy plebanii, kościelnych organów, jednego z bocznych ołtarzy(ołtarz św. Pawła), kostkowanie placu przy plebanii, zrealizowane zostały dzięki staraniom  proboszcza oraz wsparciu i zaangażowaniu całej społeczności.

Należy podkreślić, iż członkowie wszystkich grup społecznych, funkcjonujących na terenie miejscowości efektywnie między sobą współdziałają, dążąc do wzmocnienia poczucia zaangażowania społeczności lokalnej i tworzenie dobra wspólnego.

 

 

2.2 współdziałanie z władzami gminy

 

     Rada Sołecka oraz lokalni liderzy zwracają uwagę na przychylność i dobrą współpracę z władzami gminnymi. Sołectwo otrzymuje pieniądze z podziału części nadwyżki budżetowej gminy na sołectwa .  Dodatkowe środki przyznawane są na organizację dożynek gminnych, a także wspieranie innych wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych. Do tych zaliczyć należy Gminny Hubertus – wspierany przez Urząd Gminy, ale także podległy mu Łubniański Ośrodek Kultury, Gminne Zawody Strażackie Na imprezy  organizowane w miejscowości zawsze zapraszani są przedstawiciele władz gminnych.  Przykładem dobrej współpracy z władzami gminnymi było realizowane na ternie miejscowości Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży z Niemiec, Francji i Polski organizowane z mieszkańcami Brynicy przez Łubniański Ośrodek Kultury. Na uwagę zasługuje również współpraca Parafii z samorządem gminnym i wspieranie wielu znaczących przedsięwzięć: remont organów, ołtarza, starania o dofinansowanie remontu zabytkowego ogrodzenia.

 

 

 

 

2.3 zdolność do kooperacji z otoczeniem, zakres współpracy zewnętrznej uczestników programu

        

Współpraca z otoczeniem uczestników programu Odnowy zajmuje istotne miejsce w tworzeniu platformy porozumienia i współpracy. Działania te dotyczą wszystkich grup społecznych, przedstawicieli różnych zawodów, dzieci i młodzieży, studentów, rzemiosła oraz instytucji kościelnych, kulturalnych i oświatowych. W tym założeniu kładziemy nacisk na ścisłą współpracę w podejmowaniu wszelakich inicjatyw o charakterze społecznym. Dzięki takiej polityce udaje nam się  współtworzyć wiele przedsięwzięć, w których taki zespół stanowią osoby reprezentujące poszczególne grupy. Dzięki wspólnej pracy mieszkańcy mają możliwość spotykania się  na różnego rodzaju festynach, zabawach, imprezach literackich, koncertach, zawodach strażackich, imprezach sportowych, dożynkach. Grupa Odnowy uczestniczy w przygotowaniu obchodów 100-lecia istnienie szkoły w Brynicy

(14 czerwca 2009). Na  uwagę zasługuje także współpraca z Parafialnym Zespołem „Caritas” oraz z Redakcją Gazety „Beczka”, której siedziba znajduje się w Brynicy, w wspomnianym 100 letnim budynku szkolnym. Stosunkowo krótko działająca Grupa Odnowy Wsi oraz powołane nie dawno Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Brynica pozytywnie wpłynęło na „nową jakość działania” zachęcając mieszkańców dodatkowo do podejmowania wielu inicjatyw. Dowodem jest nowa oferta Parafialnego Zespołu Caritas – wspierana przez mieszkańców, organizowania dorocznego festynu parafialnego, adresowanego do brynickich rodzin. I Festyn Parafialny zaplanowano na dzień 5 lipca.

Bardzo dobrze funkcjonujący LZS Brynica  pretenduje w tym sezonie do awansu do klasy A w rozgrywkach piłkarskich podokręgu Opole. Płyta boiska jest zadbana, modernizowany jest budynek szatni (nowe toalety, prysznice) – wspierany przez Grupę Odnowy Wsi. Nasza współpraca dotyczy ponadto w wielu przypadkach wspierania przedsięwzięć organizowanych przez filię Gminnej Biblioteki Publicznej, szkoły, przedszkola, koła DFK.

Sukcesem mieszkańców jest współudział w organizowanych dotychczas  Międzynarodowych Wymianach Młodzieży realizowanych na terenie miejscowości przez podległy Urzędowi Gminy –  Łubniański Ośrodek Kultury. W roku 2010 w gospodarstwie agroturystycznym Agrorelaks realizowana będzie kolejna, podobna tego typu impreza z udziałem młodzieży z Niemiec, z partnerskiej gminy Arnstein (spotkanie grup ministranckich – około 100 osób) . Położenie miejscowości sprzyja rozwojowi tego typu przedsięwzięć.  

 

 

 

 

2.4  Sprecyzowana wizja rozwoju wsi i wynikająca z niej strategia rozwoju, sporządzone i realizowane plany działania krótko - i długookresowego:

 

Od momentu przystąpienia do programu „Odnowa Wsi” w 2007r. Brynica posiada

sprecyzowaną wizję dalszego funkcjonowania. Zgodnie z podjętymi założeniami Brynica ma być wsią otwartą, dobrze zorganizowaną, estetyczną i prężną gospodarczo. Strategicznym celem rozwoju jest uczynienie z miejscowości ośrodka, będącego miejscem spokojnego zamieszkania, pracy i wypoczynku, oferującego przyzwoity poziom życia kulturalnego, dobrą infrastrukturę techniczną i społeczną, gwarantującą możliwość podejmowania działań społecznych, przy jednoczesnym zachowaniu typowo wiejskiego charakteru miejscowości, w której kultywowane są stare tradycje i rozwijane nowe zainteresowania. Wpływ na te założenia miało położenie miejscowości. Bezpośredni kontakt z Borami Stobrawskimi otwiera szerokie perspektywy rozwoju miejscowości w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji.  Tym aspektom  zasadniczo przyświeca nasz cel.  Na podstawie strategii opracowano, a następnie uchwałą Zebrania Wiejskiego  przyjęto Plan Rozwoju Miejscowości zawierający cele krótko - i długookresowe. Tym samym miejscowość wyszła naprzeciw obecnym potrzebom długofalowego planowania rozwoju, bowiem zaspakajanie potrzeb lokalnych nie po- winno być prostą kompilacją decyzji doraźnych.

W styczniu 2008 r. Zebranie Wiejskie przyjęło Plan Odnowy Miejscowości Brynica na lata 2007-2013, popartą później uchwałą Rady Gminy Łubniany, która przyjęła dokument do realizacji. W dokumencie zwarto kolejne – wynikające z dokumentu strategicznego - cele długo - i  krótkookresowe. Aktualizacja dokumentów

następuje po realizacji celów krótkookresowych.

 

 

2.5  wykorzystanie instrumentów wsparcia

Rada Sołecka oraz lokalni liderzy zwracają uwagę na przychylność i dobrą współpracę z władzami gminnymi. Sołectwo otrzymuje pieniądze z podziału części nadwyżki budżetowej gminy na sołectwa . Inwestycje infrastrukturalne, tj. budowa wodociągu gminnych dróg asfaltowych realizowane były dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy w Łubnianach. Inne  środki przyznawane są na organizację wielu imprez społeczno-kulturalnych, sportowych, strażackich dożynek parafialnych i gminnych. Na uwagę zasługuje niezwykła operatywność proboszcza parafii, który znaczące środki finansowe na remont obiektów sakralnych pozyskał z możliwości udziału w organizowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego konkursach na realizację zadań w dziedzinie kultury.

W chwili obecnej złożone są kolejne wnioski na dofinansowanie planowanych działań

( remont dalszej części ołtarza, remont zabytkowego ogrodzenia)

 

 

3        Kryteria akcji „Wieś przyszłości”

3.1 Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych i wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców.

W miejscowości Brynica, taka sala znajduje się w budynku OSP. Znajdująca się w nim również filia Gminnej Biblioteki Publicznej, dodatkowo wzmacnia pozycję tego ośrodka, dając możliwość realizacji wiele pożytecznych inicjatyw społeczno-kulturalnych.  .

 

·         Imprezy kulturalne inicjowane przez GBP

·         konkursy literackie

·         lekcje biblioteczne

·         doroczne warsztaty kroszonkarskie

·         konkursy recytatorskie

·         współpraca i koordynacja dorocznych konkursów na wykonanie marzanny

·         spotkania autorskie

·         promocja czytelnictwa i wiele innych związanych z codzienna działalnością biblioteczną

·         Inne 

·         Szkolenia dla rolników

·         Wykłady (w marcu 2009 zorganizowano spotkanie z profesorem Bogusławem Wyderką – językoznawcą, specjalista gwar śląskich

·         Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży wsi Brynica (realizowane od 1994 roku przez Łubniański Ośrodek Kultury

·         Organizowanie kursów językowych (nieregularnie, jednak co jakiś czas)

·         Organizowanie  w czasie wakacyjnym(letnim i zimowym) turniejów, zabaw , konkursów dla dzieci i młodzieży przez GBP

 

3.2 Ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy i e-learningu

Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się  w budynku OSP posiada dostęp do internetu. Planowana jest  dalsza rozbudowa istniejącej sieci. Trwają  również prace przygotowawcze nad  wdrożeniem programu bibliotecznego, który pozwoli mieszkańcom na korzystanie z usług bibliotecznych na terenie całej gminy i nie tylko.

 

 

3.3 Internet dostępny dla większości mieszkańców

 

Tak – 3 stanowiska w GBP. Ponadto zdecydowana większość mieszkańców posiada stałe łącze internetowe, bądź radiowe

 

3.4  Strona www

W trakcie

 

3.5 „Dom Mieszkańców” jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych  grup i  środowisk wiejskich, wspieranej przez personel etatowy i wolontariat.

 

 

Funkcję „Domu Mieszkańców” pełni w Brynicy sala w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.  Jest on wyodrębnionym budynkiem należącym  do gminy. Jego gospodarzem są bryniccy strażacy. Jak już wspomniano w budynku mieści się filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Sala została niedawno odrestaurowana i wyposażona w nowe stoły oraz krzesła. Obiekt  służy zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz zainteresowanych podmiotów zewnętrznych. Działające w miejscowości lub poza nią organizacje mają możliwość wykorzystywania „Domu Mieszkańców” na różnorodne inicjatywy.  Zasady udostępnienia obiektu są podawane przez osobę właściwą do kontaktu (prezesa OSP).  Tylko w ostatnim roku odbyło się w nim wiele różnych imprez, np.:

·         Zorganizowano karnawałowe spotkanie z okazji Wodzenia Niedźwiedzia,

·         Organizowane są wszelkiego rodzaju  spotkania z mieszkańcami

·         organizowane były warsztaty kroszonkarskie

·         zorganizowano dziesiątki  imprez inicjowanych prze GBP

·          odbywają się zebrania Zarządu OSP, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Wsi Brynica, koła Mniejszości Niemieckiej (które też posiada tam swoje biuro), Parafialnego Zespołu  Caritas

·         sala remizy cieszy się szczególną popularnością jako miejsce organizowania uroczystości rodzinnych różnego typu.

 

Powyższe zestawienie wskazuje nie tylko na szerokie wykorzystywanie budynku, lecz także zróżnicowany charakter organizowanych  w „Domu Mieszkańców” imprez. Należy zwrócić uwagę, że może on być wykorzystywany zarówno przez mieszkańców (np. uroczystości rodzinne), jak i  wszelkie organy społeczne działające na terenie miejscowości.

 

3.6 Urządzone „Centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych

 

Specyfiką miejscowości jest w wymiarze przestrzennym jej wyjątkowe rozproszenie, co opisaliśmy w pkt 1.   Cecha ta sytuuje Brynicę w grupie stosunkowo nielicznych tego typu ośrodków wiejskich w województwie opolskim, a być może nawet całego kraju. Podejmowanie działań i inicjatyw mających przestrzenny charakter jest w związku z tym stosunkowo trudne. Znajduje to wyraz w planach dotyczących potrzeby odpowiedniego zagospodarowania centrum miejscowości, co  zostało także ujęte jako podstawowe zadanie do realizacji w ramach przystąpienia Brynicy do programu Odnowy Wsi, do roku 2015.   Brynickie centrum obejmuje obszar od kościoła do budynku obecnej szkoły podstawowej. W naszych  planach odnowy miejscowości zamierzamy wybudować równoległą do drogi wojewódzkiej aleję (pieszo/rowerową) łączącą  wymienione obiekty.

Przestrzeń od kościoła do szkoły gromadzi wszystkie  potrzebne mieszkańcom obiekty infrastruktury społecznej. Znajdują się w niej: Publiczna Szkoła Podstawowa, gabinet stomatologiczny, sklep wielobranżowy, bar „Bryniczanka” - z dużą i małą salą z możliwością zorganizowania wszelkiego rodzaju uroczystości i imprez, przedszkole, sklep spożywczy, kościół i plebania. W centrum (przy sklepie wielobranżowym) znajduje się Plac Arnstein oraz pomnik Św. Michała poświęcony poległym mieszkańcom wsi w I i II wojnie światowej oraz nieco dalej oddalony  od Placu  zabytkowy budynek pierwszej remizy (pełniący w przeszłości również funkcję więzienia dla miejscowych przestępców),   kościół parafialny wraz z budynkami plebanijnymi, a także przygotowywany obecnie

 przyplebanijny ogród, na którym spotykać będą się kilka razy do roku mieszkańcy wsi na organizowanych tam imprezach. Tak znaczne nagromadzenie najpotrzebniejszych na co dzień wymienionych wyżej podmiotów  powoduje, iż centrum jest miejscem koncentrowania się codziennego ruchu mieszkańców i posiada ogólnodostępny charakter.

Od pewnego czasu trwają prace nad nadaniem centrum reprezentacyjnego charakteru. Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Miejscowości opracowywana jest koncepcja przestrzennego zagospodarowania centrum miejscowości, w której zakłada się m.in. stworzenie reprezentacyjne aleji o charakterze rekreacyjnym. W tych planach zamierzamy:

·         z realizować projekt budowy chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich, w szczególności odcinka od kościoła do szkoły.  

·         Nasadzenie wzdłuż aleji drzew, krzewów, ujęcie w projekcie wykonania  oświetlenia oraz ławek

·         Przygotowanie informacji i oznaczeń dla celów turystycznych(tablice, przewodniki .itp

·         opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę terenu reprezentacyjnego oraz zaplanowanie złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3.7  Ustalone i wdrażane

3.7.1        Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej

 

wśród realizowanych przez społeczność lokalną projektów na uwagę zasługują inicjatywy wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe. Do tego typu działań można zaliczyć:

·         reaktywowanie popularnego w śląskiej tradycji zwyczaju Wodzenia Niedźwiedzia,

·         udział dzieci przedszkolnych oraz szkolnych w dorocznym Gminnym Konkursie na wykonanie marzanny i spotkaniu upowszechniającym tradycję topienia marzanny na Górnym Śląsku

·         ożywienie tradycji śpiewaczych – udział w Regionalnym Przeglądzie Piosenki dziecięcej im Profesora Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie”

·         udział w dzieci  i młodzieży szkolnej w Wojewódzkim Przeglądzie Gawędziarskim „Śląskie beranie” w Izbicku

·         szacunek do języka domowego – śląskich gwar i dialektów

·         szacunek do wartości Rodziny

·          udział  dzieci i młodzieży brynickiej w dorocznym Regionalnym Konkursie „Ze Śląskiem na ty” - promującym śląska gwarę i historie lokalne -  organizowanym przez Łubniański Ośrodek Kultury (prace uczestników – laureatów z Brynicy zamieszczono w książce pod  tym samym tytułem co organizowany konkurs.

·         Powodzeniem cieszą się organizowane różnego rodzaju spotkania, imprezy kulturalne promujące elementy kultury ludowej Górnego Śląska (Śląska Fototeka, gromadzenie pamiątek kultury materialnej, itp.)

·         na uwagę zasługują scenki rodzajowe przygotowywane przez mieszkańców przy okazji ważniejszych wydarzeń – szczególnie „Zniwniołka” – czyli dożynek

·         korony żniwne

 

·         W  projekcie  sukcesywnie wdrażane są nowe formy mające na celu wzmacnianie  poczucia tożsamości. Do nich należą organizowanie różnego rodzaju wyjazdów – pielgrzymki,  wycieczki rowerowe. Zbierane są materiały do opracowania monografii miejscowości Brynica. W tym miejscy pragniemy podkreślić, że dzięki niezwykłej dotąd pracy Bryniczanina – werbisty o. Henryka Kałuży Brynica posiada wiele ciekawych opracowań. Ostatnia publikacja „Pod brzozowym krzyżem”(rok2009) opisuje losy mieszkańców Brynicy poległych i zaginionych w wojnach od późnego średniowiecza do czasów zakończenia II wojny światowej.

 Z innych działań integrujących  i animujących brynicką społeczność zasługują również:

·         Przedświąteczne Spotkanie Adwentowe

·         Spotkania kobiet na warsztatach florystycznych

·         aktywność parafialnej scholi

·         bardzo duże zainteresowanie sportem dzieci i młodzieży – w szczególności piłka nożną

 

3.7.2  projekty rozwijające wiodący, specyficzny, temat , kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla

Położenie miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie z Borami Stobrawskimi zainspirowało niektórych mieszkańców do tworzenia programu i infrastruktury o charakterze turystyczno - rekreacyjnym. Ten atut wykorzystały już trzy, działające na terenie miejscowości podmioty gospodarcze: AgroDom Surowina (dom myśliwski, z możliwością uprawiania turystyki konnej), Agrorelaks w Brynicy ( typowe gospodarstwo agroturystyczne, z możliwością noclegowania, biwakowania, w gospodarstwie organizowane są międzynarodowe zjazdy camperowców. W ofercie gospodarstwa  są tak że  przejażdżki wierzchem, bryczką, zajęcia  indywidualne organizowane pod okiem wykwalifikowanego instruktora oraz turystyka i rekreacja konna. Trzecim, jest klub jeździecki Jemping Team w Brynicy – stajnia specjalizująca się w  hodowli koni arabskich. Wszystkie trzy są organizatorami odbywających się w Brynicy, i cieszących się wielkim powodzeniem , jesiennych  spotkań hubertusowskich.

Ofertą uzupełniać  będzie dodatkowo turystyka piesza i rowerowa. Znajdująca się ponadto na terenie miejscowości baza restauracyjno-hotelowa  „Berpol” daje możliwość   skorzystania  z noclegu i   posiłku.

Do września 2009, współpracujący ze sobą Agrorelaks i Berpol będzie mógł przenocować 50 osób, co dla zorganizowanej choćby turystyki rowerowej i pieszej - ale nie tylko - stanowić będzie atrakcyjna ofertę.

To właśnie usytuowanie miejscowości było powodem do konstruowania oferty turystyczno-rekreacyjnej, którą w ramach odnowy zamierzamy udoskonalać i w miarę możliwości stopniowo rozwijać.

 

 

 

 

 

3.7.3  Przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną

Istotne znaczenie z punktu widzenia dalszego zrównoważonego rozwoju, posiadają inicjatywy kształtujące przestrzeń publiczną. Z uwagi na znacznie rozproszony charakter miejscowości, ich realizacja posiada sukcesywny charakter. Zakres i przebieg realizacji projektów jest możliwy do weryfikacji poprzez analizę istniejącej dokumentacji – opracowanych zdjęć, wydanych książek, opracowanie  strony WWW Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi Brynica oraz parafii, szkoły i pozostałych podmiotów, będących inicjatorem tych projektów. Wiele wskazuje również na to, że ich efekty posiadają istotny i trwały zarazem charakter. Zauważa się bowiem coraz większą aktywność społeczności lokalnej oraz chęć podejmowania przez nią współpracy. W coraz szerszym stopniu zaangażowanie wykazuje młodzież. Zmienia się również wizerunek zewnętrzny miejscowości, w kierunku większego skoncentrowania aktywności mieszkańców w centrum wsi. Dowodzi to zatem integrującego społeczność lokalną oraz konsolidującego przestrzeń publiczną znaczenia tych działań. 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego